Arbozorg & verzuimadvies

Geestbrug Advies

PARTNER IN BEDRIJFSGEZONDHEID

GEESTBRUG ADVIES> DIENSTVERLENING

MIJN EXPERTISE


Geestbrug Advies biedt oplossingen voor verzuimmanagement, inzet van professionals als bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen, conflictbemiddeling, onderzoek en organisatieadvies.


Het CBR stelt eisen aan de medische rijgeschiktheid om deel te mogen nemen aan het gemotoriseerd verkeer in Nederland. U kunt bij Geestbrug Advies terecht voor rijbewijskeuringen (ABCDE).


Ik doe keuringen (op afspraak) in de avonduren (17:00-21:00 uur). Kosten € 90,- (incl. BTW).  Ik doe geen medisch specialistische keuringen (zoals oogarts, cardioloog, neuroloog, psychiater, alcohol etc.). Voor neurologische en psychiatrische keuringen verwijzen wij naar:  www.rijbewijskeuringdirect.nl/.


LET OP: De keuringslocatie is NIET rolstoegankelijk. Er is geen lift.

RE-INTEGRATIE ADVIES

Via Geestbrug Advies heeft u toegang tot een netwerk van ervaren en toegewijde arbeidsdeskundigen, die u en uw werknemer adviseren bij re-integratie


ONDERZOEK, AUDIT EN EVALUATIE

Geestbrug Advies heeft diverse bijdragen geleverd aan gespecialiseerd onderzoek over sociaal medisch handelen. De expertise van Geestbrug Advies is uniek door de combinatie van beleidsmatig expertise, gedegen auditervaring en materiedeskundigheid op het gebied van sociaal medische zaken.


VERZUIMMANAGEMENT

Momenteel heb ik helaas geen ruimte meer voor nieuwe opdrachten op het gebied van verzuimbegleiding

Inzet van de bedrijfsarts bij verzuimproblemen. Uitvoering Wet Verbetering Poortwachter. Wij werken met de NVAB-richtlijnen, de verzekerings-geneeskundige protocollen en standaarden van de NVVG en de STECR-werkwijzers. De frisse en creatieve blik van Geestbrug Advies helpt om stagnatie in hardnekkige verzuimproblemen op te lossen.

ARBO-ADVIES, RI&E

Via Geestbrugadvies heeft u toegang tot een netwerk van geregistreerde arbo-adviseurs, zoals veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en arbeids- en organisatieadviseurs. Deze kunnen maatgericht adviseren over bijvoorbeelde de Risico-inventarisatie en - evaluatie.MANAGEMENTADVIES EN - COACHING

De ervaring van Geestbrug Advies maakt dat u voor zowel verzuim- en gezondheidsmanagement als bredere management- en organisatievraagstukken bij Geestbrug Advies terecht kunt. Geestbrug Advies adviseert en coacht het management van uw organisatie in het omgaan met complexe verzuimsituaties.