Rijbewijskeuring Groot C/D/E

Keuring Groot Rijbewijs C/D/E


Wilt u uw C, CE, D of DE rijbewijs verlengen of aanvragen? Dan is het verplicht dat u elke vijf jaar kunt aantonen dat u gezond genoeg bent om te rijden, ongeacht of dit beroepsmatig is voor bijvoorbeeld de vrachtwagen of niet.
Het CBR beoordeelt dit o.a. aan de hand van een medische keuring, uitgevoerd door een onafhankelijke arbo-arts of bedrijfsarts. De bedrijfsarts / arbo-arts van Geestbrug Advies voert deze rijbewijskeuring professioneel, deskundig en snel uit. De eisen op lichamelijk en geestelijk gebied zijn vastgelegd in de regeling eisen geschiktheid 2000 en in de wijziging regelingeisen geschiktheid.


Afspraak:

Maak HIER online een afspraak met de keuringsarts. Neem bij vragen gerust contact op.


Tarief
Rijbewijskeuring Groot C/D/E: €90,- incl. btw.


Extra medisch keuring of vervolgafspraak gratis
Eventuele vervolgafspraken n.a.v. de keuring zijn gratis. Extra medische keuringen (van CBR) naast de algemene keuring groot rijbewijs zijn ook gratis.


Waaruit bestaat de keuring?

De keuringsarts beoordeelt de algemene fysieke gesteldheid, mentale conditie en het functioneren van armen, benen en wervelkolom. Bloeddruk, zicht en gehoor worden getest; er wordt getest op o.a. suikerziekte. Ik voer de keuring uit volgens de eisen die opgesteld zijn door het CBR.


  • Invullen leeg keuringsverslag.
  • Biometrie: bloeddrukmeting, vingerprik/glucosemeting.
  • Lichamelijk onderzoek door arts (w.o. ogen, zenuwstelsel, evenwicht, houding en bewegingsapparaat).
  • Indien de arts dit noodzakelijk acht, volgen extra onderzoeken.


Meenemen naar de keuring:

  • ZD-CODE(of een leeg keuringsverslag (en eventueel Gezondheidsverklaring)*
  • Huidige rijbewijs (indien niet in bezit dan paspoort of ID-bewijs)
  • Indien van toepassing: bril
  • Indien van toepassing: contactlenzen + opgave sterkte contactlenzen (vraag eventueel na bij de opticiën).
  • Eventuele medicatie: lijst met medicijngebruik (of medicijnpaspoort, verkrijgbaar bij uw apotheek).
  • Eventuele overige relevante medische informatie.


*De ZD-code ontvangt u van het CBR. De ZD code staat op de verwijsbrief en op het (lege) keuringsverslag. U vindt deze documenten in Mijn CBR (Mijn Dossier/Mijn gezondheidsverklaringen.


Opvragen aanvullende medische informatie

Als het noodzakelijk is om bij specialisten of de huisarts aanvullende informatie op te vragen, worden de extra kosten hiervan apart in rekening gebracht. Hiervoor gelden de landelijke maximumtarieven voor het verstrekken van informatie.


Laboratoriumkosten

In sommige gevallen moet de keuringsarts als onderdeel van de rijbewijskeuring een onderzoek door een laboratorium laten doen, bijvoorbeeld een bloedonderzoek. De keuringsarts brengt de kosten van het laboratoriumonderzoek apart in rekening. Hiervoor gelden de landelijke maximumtarieven voor laboratoriumonderzoeken.


Alle tarieven zijn INCLUSIEF 21% BTW [U kunt PIN-nen]


Voor alle tarieven geldt dat in voorkomende gevallen (vooraf) andere afspraken gemaakt kunnen worden, afhankelijk van de complexiteit van de problematiek of specifieke omstandigheden.


Ik doe rijbewijskeuringen (op afspraak) in de avonduren van 17:00 - 21:00uur. Keuringslocatie: Geestbrugweg 6, 2281 CK Rijswijk (ZH).


LET OP: De keuringslocatie is niet rolstoegankelijk. Er is geen lift. Bent u slecht ter been, neem dan eerst contact op.