Rijbewijskeuringen (1)

RIJBEWIJSKEURINGEN


Om een gemotoriseerd voertuig te mogen besturen op de Nederlandse openbare weg moet u medisch geschikt zijn. De eisen op lichamelijk en geestelijk gebied zijn vastgelegd in de regeling eisen geschiktheid 2000 en in de wijziging regelingeisen geschiktheid.


Meestal is het voldoende om bij het aanvragen/vernieuwen van uw rijbewijs een zogenaamde Gezondheidsverklaring in te vullen (papier of digitaal) en op te sturen naar het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). 


In specifieke gevallen is  naast de eigen verklaring ook een medische keuring door een onafhankelijke arts noodzakelijk:


 • Bij 75-jarige leeftijd; vervolgens elke vijf jaar bij verlenging van het rijbewijs
 • Bij het beantwoorden van een vraag met 'ja' op de Gezondheidsverklaring
 • Bij een verandering in de gezondheidssituatie
 • Bij aanvraag (examen) en verlenging van rijbewijs C (E) (vrachtwagen) of D (E) (bus)
 • Bij aanvraag en verlenging van chauffeurspas taxi en Medibus


Wat moet u doen?

U moet voorafgaand aan de keuring een Gezondheidsverklaring invullen en opsturen naar het CBR.  De Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten en/of downloaden na betaling aan het CBR via de website van het CBR: mijn.cbr.nl (inloggen met uw DigiD code is vereist). Als u de Gezondheidsverklaring heeft verzonden (per post of digitaal) ontvangt u van het CBR na één tot enkele weken de benodigde papieren (een leeg keuringsverslag). Na ontvangst van het keuringsverslag kunt u (via de website) een afspraak maken bij de keurend arts/bedrijfsarts. 


Heeft u van het CBR naast het keuringsverslag ook andere formulieren ontvangen waarop vermeld staat: 'in te vullen door (huis)arts of keuringsarts' dan neemt u die mee naar de keuringsarts.


Formulieren waarop vermeld staat: 'in te vullen door specialist' (bijv. psychiater, cardioloog, internist of oogarts) kan ik NIET voor u verzorgen. Hiervoor dient u zelf een afspraak te maken bij de betreffende specialist. U kunt o.a. een onafhankelijk medisch specialist vinden via

https://www.cbr.nl/nl/voor-artsen/nl/keuren-voor-het-cbr/onafhankelijk-keurend-specialist.htm.


Voor een specialistisch onderzoek door een psychiater (bijv. ivm ADHD) of een neuroloog kunt u terecht bij: www.rijbewijskeuringdirect.nl/afspraak. Voor alcohol- en drugskeuringen kunt u terecht bij:https://rijbewijsbelang.nl/.

Meenemen naar de keuring:

 1. ZD-CODE (of een leeg keuringsverslag (en eventueel Gezondheidsverklaring)*
 2. Huidige rijbewijs (indien niet in bezit dan paspoort of ID-bewijs)
 3. Indien van toepassing: bril
 4. Indien van toepassing: contactlenzen + opgave sterkte contactlenzen (vraag eventueel na bij de opticiën).
 5. Eventuele medicatie: lijst met medicijngebruik (of medicijnpaspoort, verkrijgbaar bij uw apotheek).
 6. Eventuele overige relevante medische informatie.


*De ZD-code ontvangt u van het CBR. De ZD code staat op de verwijsbrief en op het (lege) keuringsverslag. U vindt deze documenten in Mijn CBR (Mijn Dossier/Mijn gezondheidsverklaringen.

Wat doet de arts?

De arts beoordeelt de algemene fysieke gesteldheid, mentale conditie en het functioneren van armen, benen en wervelkolom. Bloeddruk, zicht en gehoor worden getest; er wordt getest op o.a. suikerziekte.  Ik voer de keuring uit volgens de eisen die opgesteld zijn door het CBR.


 1. Invullen leeg keuringsverslag.
 2. Biometrie: bloeddrukmeting, vingerprik/glucosemeting.
 3. Lichamelijk onderzoek door arts (w.o. ogen, zenuwstelsel, evenwicht, houding en bewegingsapparaat).
 4. Indien de arts dit noodzakelijk acht, volgen extra onderzoeken.

Na de keuring:

Als u de ZD-code meeneemt handel ik de keuring digitaal af. U hoeft verder niets te doen. U kunt desgewenst het door de keuringsarts ingevulde verslag ook zelf (per post) aan het CBR verzenden. 


De keuringsarts mag geen uitspraken doen over de uitslag. De keuringsbevindingen worden door de medisch adviseur van het CBR beoordeeld. De medisch adviseur van het CBR beslist over een eventueel vervolgtraject danwel beslist of u rijgeschikt bent en zal u hierover informeren.


TARIEVEN

Ik doe rijbewijskeuringen (op afspraak) in de avonduren van 17:00 - 21:00 uur. Keuringslocatie: Geestbrugweg 6, 2281 CK Rijswijk (ZH).  

Rijbewijs C/D/E (Groot)                 |     € 90,- 

Bij aanvraag of verlengen van een rijbewijs C (vrachtauto) of D (autobus).


Rijbewijs 75 + B/E                           |     € 90,-

Verlengen of aanvragen rijbewijs na 75e verjaardag.


Rijbewijskeuring medisch B/E    |     € 90,- 

Als een vraag op de Eigen verklaring met  'ja'  is ingevuld en voor iedereen (ook 75+) met een geldig rijbewijs, waarvan de gezondheidstoestand gewijzigd is. 


Rijbewijskeuring Taxipas / KIWA |    € 90,-

Voor het verlengen of aanvragen van een chauffeurskaart heeft u een gezondheidsverklaring nodig. U kunt de gezondheidsverklaring krijgen door middel van de rijbewijskeuring taxipas (KIWA).


Opvragen aanvullende medische informatie 

Als het noodzakelijk is om bij specialisten of de huisarts aanvullende informatie op te vragen, worden de extra kosten hiervan apart in rekening gebracht. Hiervoor gelden de landelijke maximumtarieven voor het verstrekken van informatie.


Laboratoriumkosten

In sommige gevallen moet de keuringsarts als onderdeel van de rijbewijskeuring een onderzoek door een laboratorium laten doen, bijvoorbeeld een bloedonderzoek. De keuringsarts brengt de kosten van het laboratoriumonderzoek apart in rekening. Hiervoor gelden de landelijke maximumtarieven voor laboratoriumonderzoeken. 


No Show

Afspraken dienen tenminste 24 uur tevoren worden afgezegd, anders wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.


Andere keuringen                         |  op aanvraag

Alle tarieven zijn INCLUSIEF 21% BTW [U kunt PIN-nen]


Voor alle tarieven geldt dat in voorkomende gevallen (vooraf) andere afspraken gemaakt kunnen worden, afhankelijk van de complexiteit van de problematiek of specifieke omstandigheden.


LET OP: De keuringslocatie is niet rolstoegankelijk. Er is geen lift. Bent u slecht ter been, neem dan eerst contact op.

RIJBEWIJSKEURINGEN


Om een gemotoriseerd voertuig te mogen besturen op de Nederlandse openbare weg moet u medisch geschikt zijn. De eisen op lichamelijk en geestelijk gebied zijn vastgelegd in de regeling eisen geschiktheid 2000 en in de wijziging regelingeisen geschiktheid.


Meestal is het voldoende om bij het aanvragen/vernieuwen van uw rijbewijs een zogenaamde Gezondheidsverklaring in te vullen (papier of digitaal) en op te sturen naar het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). 


In specifieke gevallen is  naast de eigen verklaring ook een medische keuring door een onafhankelijke arts noodzakelijk:


 • Bij 75-jarige leeftijd; vervolgens elke vijf jaar bij verlenging van het rijbewijs
 • Bij het beantwoorden van een vraag met 'ja' op de Gezondheidsverklaring
 • Bij een verandering in de gezondheidssituatie
 • Bij aanvraag (examen) en verlenging van rijbewijs C (E) (vrachtwagen) of D (E) (bus)
 • Bij aanvraag en verlenging van chauffeurspas taxi en Medibus


Wat moet u doen?

U moet voorafgaand aan de keuring een Gezondheidsverklaring invullen en opsturen naar het CBR.  De Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste gemeenten en/of downloaden na betaling aan het CBR via de website van het CBR: mijn.cbr.nl (inloggen met uw DigiD code is vereist). Als u de Gezondheidsverklaring heeft verzonden (per post of digitaal) ontvangt u van het CBR na één tot enkele weken de benodigde papieren (een leeg keuringsverslag). Na ontvangst van het keuringsverslag kunt u (via de website) een afspraak maken bij de keurend arts/bedrijfsarts. 


Heeft u van het CBR naast het keuringsverslag ook andere formulieren ontvangen waarop vermeld staat: 'in te vullen door (huis)arts of keuringsarts' dan neemt u die mee naar de keuringsarts.


Formulieren waarop vermeld staat: 'in te vullen door specialist' (bijv. psychiater, cardioloog, internist of oogarts) kan ik NIET voor u verzorgen. Hiervoor dient u zelf een afspraak te maken bij de betreffende specialist. U kunt o.a. een onafhankelijk medisch specialist vinden via

https://www.cbr.nl/nl/voor-artsen/nl/keuren-voor-het-cbr/onafhankelijk-keurend-specialist.htm.

Meenemen naar de keuring:

 1. ZD-CODE (of een leeg keuringsverslag (en eventueel Gezondheidsverklaring)*
 2. Huidige rijbewijs (indien niet in bezit dan paspoort of ID-bewijs)
 3. Indien van toepassing: bril
 4. Indien van toepassing: contactlenzen + opgave sterkte contactlenzen (vraag eventueel na bij de opticiën).
 5. Eventuele medicatie: lijst met medicijngebruik (of medicijnpaspoort, verkrijgbaar bij uw apotheek).
 6. Eventuele overige relevante medische informatie.


*De ZD-code ontvangt u van het CBR. De ZD code staat op de verwijsbrief en op het (lege) keuringsverslag. U vindt deze documenten in Mijn CBR (Mijn Dossier/Mijn gezondheidsverklaringen.

Wat doet de arts?

De arts beoordeelt de algemene fysieke gesteldheid, mentale conditie en het functioneren van armen, benen en wervelkolom. Bloeddruk, zicht en gehoor worden getest; er wordt getest op o.a. suikerziekte.  Ik voer de keuring uit volgens de eisen die opgesteld zijn door het CBR.


 1. Invullen leeg keuringsverslag.
 2. Biometrie: bloeddrukmeting, vingerprik/glucosemeting.
 3. Lichamelijk onderzoek door arts (w.o. ogen, zenuwstelsel, evenwicht, houding en bewegingsapparaat).
 4. Indien de arts dit noodzakelijk acht, volgen extra onderzoeken.

Na de keuring:

Als u de ZD-code meeneemt handel ik de keuring digitaal af. U hoeft verder niets te doen. U kunt desgewenst het door de keuringsarts ingevulde verslag ook zelf (per post) aan het CBR verzenden. 


De keuringsarts mag geen uitspraken doen over de uitslag. De keuringsbevindingen worden door de medisch adviseur van het CBR beoordeeld. De medisch adviseur van het CBR beslist over een eventueel vervolgtraject danwel beslist of u rijgeschikt bent en zal u hierover informeren.


TARIEVEN

Ik doe rijbewijskeuringen (op afspraak) in de avonduren van 17:00 - 21:00 uur. Keuringslocatie: Geestbrugweg 6, 2281 CK Rijswijk (ZH).  

Rijbewijs C/D/E (Groot)                 |     € 90,- 

Bij aanvraag of verlengen van een rijbewijs C (vrachtauto) of D (autobus).


Rijbewijs 75 + B/E                           |     € 90,-

Verlengen of aanvragen rijbewijs na 75e verjaardag.


Rijbewijskeuring medisch B/E    |     € 90,- 

Als een vraag op de Eigen verklaring met  'ja'  is ingevuld en voor iedereen (ook 75+) met een geldig rijbewijs, waarvan de gezondheidstoestand gewijzigd is. 


Rijbewijskeuring Taxipas / KIWA |    € 90,-

Als men de chauffeurskaart wilt aan vragen of verlengen, dan heeft men een gezondheidsverklaring nodig. U kunt de gezondheidsverklaring verkrijgen door middel van de rijbewijskeuring taxipas (KIWA).


Opvragen aanvullende medische informatie 

Als het noodzakelijk is om bij specialisten of de huisarts aanvullende informatie op te vragen, worden de extra kosten hiervan apart in rekening gebracht. Hiervoor gelden de landelijke maximumtarieven voor het verstrekken van informatie.


Laboratoriumkosten

In sommige gevallen moet de keuringsarts als onderdeel van de rijbewijskeuring een onderzoek door een laboratorium laten doen, bijvoorbeeld een bloedonderzoek. De keuringsarts brengt de kosten van het laboratoriumonderzoek apart in rekening. Hiervoor gelden de landelijke maximumtarieven voor laboratoriumonderzoeken. 


No Show

Afspraken dienen tenminste 24 uur tevoren worden afgezegd, anders wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.


Andere keuringen                         |  op aanvraag

Alle tarieven zijn INCLUSIEF 21% BTW [U kunt PIN-nen]


Voor alle tarieven geldt dat in voorkomende gevallen (vooraf) andere afspraken gemaakt kunnen worden, afhankelijk van de complexiteit van de problematiek of specifieke omstandigheden.


LET OP: De keuringslocatie is niet rolstoegankelijk. Er is geen lift. Bent u slecht ter been, neem dan eerst contact op.