Artikelen / Blogs

Rijbewijskeuring: Een Verplichte en Belangrijke Stap voor Rijbewijsverlenging


Als je rijbewijs binnenkort verloopt, is de kans groot dat je een rijbewijskeuring moet ondergaan. Deze medische keuring is een vereiste voor bepaalde groepen bestuurders, zoals ouderen en chauffeurs met een taxipas. In dit artikel zullen we de kosten, het proces en de noodzaak van een rijbewijskeuring bespreken.


Allereerst is het belangrijk om te weten dat een rijbewijskeuring bedoeld is om ervoor te zorgen dat bestuurders nog steeds fysiek en mentaal in staat zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft richtlijnen opgesteld waarin staat welke groepen bestuurders verplicht een keuring moeten ondergaan.


De kosten van een rijbewijskeuring variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de leeftijd van de bestuurder en het type keuringsarts dat wordt geraadpleegd. Over het algemeen liggen de kosten tussen €65,- en €160,- Bij Geestbrug Advies betaalt u € 90,- inclusief BTW.


Voor ouderen boven de 75 jaar geldt er een verplichting tot het ondergaan van een medische keuring bij elke vernieuwing van het rijbewijs. Deze keuring dient ervoor om eventuele gezondheidsproblemen te identificeren die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. De kosten voor een rijbewijskeuring voor ouderen variëren en kunnen worden vergoed door de zorgverzekeraar, afhankelijk van het type verzekering.


Daarnaast zijn er ook andere groepen bestuurders die een keuring moeten ondergaan, zoals chauffeurs met een taxipas of een chauffeurspas. Deze keuring is verplicht om ervoor te zorgen dat taxichauffeurs en chauffeurs met een beroepsmatige rijbewijs nog steeds aan de wettelijke eisen voldoen.


Het proces van het verkrijgen van een rijgeschiktheidsverklaring begint met het invullen van een eigen verklaring bij het SBR. Het CBR bepaalt dan óf en zo ja welke keuring noodzakelijk is. Vervolgens maak je een afspraak met een keuringsarts. Deze arts kan verschillende specialisaties hebben, zoals bedrijfsarts of arboarts. Tijdens de keuring zal de arts verschillende tests uitvoeren om te controleren of je gezond genoeg bent om veilig auto te rijden.


Na de keuring zal de arts een rapportage opstellen en naar het CBR verzenden. Het CBR beslist over het al dan niet verlengen van je rijbewijs.


Kortom, een rijbewijskeuring is geen formaliteit maar een belangrijke stap in het verkrijgen van een veilig en geldig rijbewijs. Het is belangrijk om op tijd een afspraak te maken met een keuringsarts en rekening te houden met eventuele kosten. Zo kun je ervoor zorgen dat je rijbewijs tijdig wordt verlengd en je veilig de weg op kunt blijven gaan.