Dienstverlening

Geestbrug Advies

PARTNER IN BEDRIJFSGEZONDHEID

GEESTBRUG ADVIES> DIENSTVERLENING

ONZE EXPERTISE


Geestbrug Advies biedt oplossingen voor verzuimmanagement, inzet van professionals als bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en arbeids-deskundigen, veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten, arbeids-en organisatiedeskundigen, conflictbemiddeling, onderzoek en organisatieadvies.VERZUIMMANAGEMENT
Inzet van professionals bij verzuimproblemen. Uitvoering Wet Verbetering Poortwachter. Wij werken met de NVAB-richtlijnen, de verzekerings-geneeskundige protocollen en standaarden van de NVVG en de STECR-werkwijzers. De frisse en creatieve blik van Geestbrug Advies helpt om stagnatie in hardnekkige verzuimproblemen op te lossen.


BEZWAAR &BEROEP, CONTRAEXPERTISES, ARTS-GEMACHTIGDEEen juiste toepassing van wet- en regelgeving vraagt expertise. De ervaring leert dat dit niet altijd goed gaat. Het is de kunst op de juiste wijze en in de juiste  taal een eerlijk verhaal over het voetlicht te brengen. Met succes heeft Geestbrug Advies vele geadviseerd in bezwaar- en beroepzaken. Zowel als arts-gemachtigde namens de werkgever of als adviseur van werknemer. Geestbrug Advies heeft succesvolle en overtuigende contra-expertises verricht.


RE-INTEGRATIE ADVIES


Via Geestbrug Advies heeft u toegang tot een netwerk van ervaren en toegewijde arbeidsdeskundigen, die u en uw werknemer adviseren bij re-integratie
ONDERZOEK, AUDIT EN EVALUATIE


Geestbrug Advies heeft diverse bijdragen geleverd aan gespecialiseerd onderzoek over sociaal medisch handelen. De expertise van Geestbrug Advies is uniek door de combinatie van beleidsmatig expertise, gedegen auditervaring en materiedeskundigheid op het gebied van sociaal medische zaken.


MANAGEMENTADVIES EN - COACHING

De ervaring van Geestbrug Advies maakt dat u voor zowel verzuim- en gezondheids-management als bredere management- en organisatievraagstukken bij Geestbrug Advies terecht kunt. De kennis van ambtelijke molens, het brede netwerk en de kennis van bestuurlijke processen is inzetbaar voor tal van vraagstukken waar u of uw onderneming botst met de overheid. Geestbrug Advies adviseert en coacht het management van uw organisatie in het omgaan met complexe verzuimsituaties.

ARBO-ADVIES, RI&E


Via Geestbrugadvies heeft u toegang tot een netwerk van geregistreerde arbo-adviseurs, zoals veiligheidskundigen, arbeidshygiënisten en arbeids- en organisatieadviseurs. Deze kunnen maatgericht adviseren over bijvoorbeelde de Risico-inventarisatie en - evaluatie.QUICK LINKSHOME  |  PROFIEL

DIENSTERLENING  |  FAQ'S

CONTACT


Copyright © All Rights Reserved